A+ A-

Iskolánk működése

A Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola a KLIK fenntartásában Budapest XV. Kerületében működik.Növendékeink délutáni oktatás keretében klasszikus- és népzenei hangszeres valamint a hangszertanulást segítő elméleti képzés, illetve képzőművészeti (festészet, grafika, szobrászat és fotó-videó) és tánc (klasszikus balett, néptánc) foglalkozások közül választhatnak.

Emellett hangszert tanuló növendékeink csatlakozhatnak a különböző együttesek munkájához. Együtteseink, zenekarok

Iskolánkban az óvodás gyermekektől az egyetemista korú fiatalokon át a felnőttekig minden korosztály megtalálható.

Székhelyünk és telephelyeink

P1010054Központi épületünk a XV. kerületi Bocskai u. 70-78. szám alatt található. Mivel ez az épület nem elég nagy ahhoz, hogy közel 1000 növendékünket befogadja, ezért a kerület általános iskoláiban és gimnáziumaiban, úgynevezett kihelyezett tagozatokon, telephelyeken is tanítunk.:

Károly Róbert Általános Iskola: előképző, zongora, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon hegedű, cselló, szolfézs
Rákospalotai Kossuth Általános Iskola: előképző, zongora, furulya, klarinét, citera, hegedű, trombita, szolfézs
Dózsa György Gimnázium: az oktatás jelenleg szünetel
Szent Korona Általános Iskola: előképző, zongora, furulya, fuvola, klarinét, hegedű, szolfézs
Kolozsvár Általános Iskola: előképző, zongora, furulya, fuvola, fagott, szolfézs
Meixner Iskola: előképző, citera, népi hegedű, népi ének, zongora, szolfézs
Pestújhelyi Általános Iskola: előképző, zongora, furulya, oboa, trombita, szolfézs
Száraznád NOK: előképző, cimbalom, klasszikus balett, szolfézs
László Gyula Gimnázium: előképző, zongora, gitár, furulya, fagott, szolfézs
Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Iskola: előképző, zongora, furulya, klarinét, hegedű, cselló, klasszikus balett, szolfézs
Hartyán Iskola: előképző, zongora, hegedű, cselló, szolfézs
Kontyfa Iskola: előképző, zongora, furulya, fagott, kürt, hegedű, cselló, gitár, szolfézs
Czabán Általános Iskola: zongora

A telephelyeken tanulható tanszakokról, illetve ott tanító tanárokról itt olvashat.

A zenetanulás kezdete – Zenei Előképző

A zenetanulás megalapozásához hangszertanulás megkezdése előtt javasoljuk a zenei előképzőt, ahol a zenei képességek fejlesztése csoportos foglalkozás keretében történik. Szolfézstanáraink az általános iskola 1-2. osztályaiban szervezik ezeket a csoportokat. A gyermekek sok játék, mozgás, gyermekdal segítségével itt ismerkednek meg a zenei írás-olvasás legegyszerűbb elemeivel.

Hangszertanulás

A hangszertanulást általában 6-8 éves kor körül kezdhetik el a gyerekek. Felvételi meghallgatás keretében – melynek időpontjáról honlapunkon tájékozódhatnak – szaktanáraink segítenek a hangszerválasztásban: felmérik a jelentkezők alkatát, hallását, ritmusérzékét, az adottságok alapján javaslatot tesznek, hogy a kisgyermek milyen hangszeren bontakoztathatja ki leginkább zenei tehetségét.

Magánének tanszakra 16 éves kortól várjuk a jelentkezőket,  egyes fúvós hangszerek – pl. oboa, fagott, tanulása előtt érdemes 1-2 évet furulyázni, és egyes vonós hangszerek – pl. brácsa, nagybőgő, tanulása előtt javasolt néhány éven keresztül hegedülni, gordonkázni

Zeneiskolánkban a legtöbb hangszer kölcsönözhető, hogy az otthoni gyakorlás megoldható legyen, kivéve zongora, pianino.

Tagozatok

A hangszeres órák egyéni oktatás keretében zajlanak, két tagozaton:

  • az ,,A” tagozaton a tanórák heti 2×30 percesek
  • illetve 3. zenei osztály után,,B” tagozaton, magasabb óraszámban, heti 2×45 percben tanulhatnak a tehetségesebb, illetve a zenei pályára készülő növendékek.

Kötelező melléktárgyak

A hangszertanulást – az előkészítő évfolyamok után – az első négy évben heti 2×45 percben a kötelező szolfézs tárgy egészíti ki. A szolfézstanulás segíti a zenei írás-olvasási készségek, a zenei hallás és a memória fejlesztését.

Növendékeink – a négy éves szolfézs alapképzés mellett, illetve utána – többféle kötelező tárgy közül választhatnak:

  • zenetörténeti szolfézs, zenei számítógépes ismeretekkel
  • zeneelmélet („B” tagozaton, 6. évfolyam után)
  • kisebb kamaraegyüttesek, klarinét-szaxofon zenekar
  • vonós- és fúvós zenekarok
  • gitárzenekar
  • kamarakórus

Klasszikus Balett tanulása159

A klasszikus balett tanulása iskolánkban egy alapozó előkészítővel  – balettelőkészítő gimnasztika – indul 5-6 éves kortól kezdődően. Ez a tárgy kiegészül népi gyermekjátékok tanulásával. Ezek az előkészítő évek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy megfelelő készségek kialakuljanak a balett lépések és elemek tanulásához.
9 éves kortól már a klasszikus balett elemit tanulják növendékeink, és lehetőségük van néptáncot, történelmi társastáncot is tanulni, mint kötelezően választható melléktárgyat.
A foglakozások heti két alkalommal zajlanak 90 perces órákkal, az oktatás magas színvonalának megfelelően felszerelt balett termekben a zeneiskola Bocskai utcai központjában, a Neptun utcai iskolában és a Magyar-Kínai Két Tanítási nyelvű iskolában.

Képzőművészeti foglalkozások

Képzőművészeti tanszakainkon a gyerekek megismerkedhetnek a rajz-, festés-, mintázás alapjaival, különböző techOLYMPUS DIGITAL CAMERAnikákat, képi-kifejező eszközöket sajátíthatnak el és alkalmazhatnak az ábrázolás során.
A megismert technikák közé tartoznak pl.: különböző grafikai eljárások: vonalrajzok, tanulmányrajzok, pasztell, tusrajzok, akvarell, monitipiák, linometszet stb. Festészeti eljárások: tempera és olajfestés technikája, kevert technikák.
Mintázás/szobrászat: domborművek és körplasztikák készítése agyagból és gipszből.
A festészeti műfajokon belül a tájképfestéshez és rajzoláshoz így közvetlen élményekhez juthatunk. Óráinkon, foglalkozásainkon az elmélyült szakmai tudás megszerzése mellett fontos számunkra a jó légkör, vidámság és az egymást segítő alkotó tevékenység.
A foglakozások heti két alkalommal zajlanak 90 perces órákkal, az oktatás magas színvonalának megfelelően felszerelt szaktantermekben a zeneiskola Bocskai utcai központjában.

Művészeti oktatásunk a köznevelés része, államilag támogatott képzés térítési-illetve tandíj fizetése mellett. A térítési-és tandíjak összegéről, valamint a lehetséges kedvezményekről bővebben itt talál tájékoztatást.

Tanórán kívüli programok: Hangversenyek, táncelőadások és kiállítások

Növendékeink a kezdetektől lehetőséget kapnak nyilvánosság előtti szereplésre, alkotásaik bemutatására. legyen ez egy közös óra a növendéktársakkal, Hóvégi koncert, vagy házi tanszaki koncert a zeneiskola Kamaratermében, de akár a Hubay Hangversenyterem színpada is lehetőséget ad fellépésre mind zenét, mind táncot tanuló növendékeinknek.
Fontosnak tartjuk, hogy a mindennapi gyakorlás – amely hosszú távon a magas szintű tudás megszerzését segíti – rövid távon célt kapjon azzal, hogy a növendék megmutathassa, hol tart, mit ért el addig.
Iskolánk 80 fős Kamaraterme és 250 fős Hangversenyterme kényelmes és szép helyszínt biztosít ezekhez az alkalmakhoz. Gyakran rendezünk növendékhangversenyeket a tagiskolákban vagy más reprezentatív helyszíneken is.
A kerület kulturális rendezvényein állandó szereplők növendékeink.

Kiemelkedően tehetséges tanulóink évről-évre nyernek helyezéseket fővárosi, országos és nemzetközi versenyeken, pályázatokon. Művészeti pályára lépő növendékeinknek biztosítjuk a sikeres felvételire való felkészülést.

Vizsgák

A tanév során kétszer (félévkor és év végén) adnak számot növendékeink tudásukról, fejlődésükről, ami történhet nyilvános vizsgahangverseny keretében, vagy szűkebb körben, a tanszakon tanító tanárok előtt.
A szolfézs és zeneirodalom tárgyakból év végén nyilvános órákat szervezünk.

Táborok

Több éves hagyományra tekintenek vissza jó hangulatú, kellemes vidéki környezetben szervezett nyári táboraink Bernecebarátiban, de évről évre népszerűbb „napközis” művészeti táborunk is, melyet a tanév zárása után június utolsó hetében szervezünk a zeneiskola Bocskai utcai központjában.

Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1153 Budapest Bocskai u. 70-78.

hubay_zeneiskola_gps

GPS   47°33’24.1″N   19°06’55.7″E

Tel.: +36 1 271-0842

E-mail: info@hubayzeneiskola.hu

facebook.com/hubayjeno.zeneiskola

Partnereink: