A+ A-

Iskolánk működése

A Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola a KLIK fenntartásában Budapest XV. Kerületében működik. Növendékeink délutáni oktatás keretében klasszikus- és népzenei, jazz hangszeres és énekes valamint a hangszertanulást segítő elméleti képzés, illetve képzőművészeti (festészet, grafika, szobrászat és fotó-videó) és tánc (klasszikus balett, történelmi társastánc) foglalkozások közül választhatnak.

Emellett hangszert tanuló növendékeink csatlakozhatnak a különböző együttesek munkájához. Együtteseink, zenekarok

Iskolánkban az óvodás gyermekektől az egyetemista korú fiatalokon át a felnőttekig minden korosztály megtalálható.

Székhelyünk és telephelyeink

P1010054

Központi épületünk a XV. kerületi Bocskai u. 70-78. szám alatt található. Mivel ez az épület nem elég nagy ahhoz, hogy közel 900 növendékünket befogadja, ezért a kerület általános iskoláiban és gimnáziumaiban, úgynevezett kihelyezett tagozatokon, telephelyeken is tanítunk.:

Károly Róbert Általános Iskola: előképző, zongora, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, cselló, szolfézs
Rákospalotai Kossuth Általános Iskola: előképző, zongora, furulya, klarinét, hegedű, trombita, szolfézs
Szent Korona Általános Iskola: előképző, furulya, fuvola, hegedű, szolfézs
Kolozsvár Általános Iskola: előképző, zongora, furulya, fuvola, fagott, szolfézs
Rákospalotai Meixner Általános Iskola: előképző, citera, népi hegedű, népi ének, szolfézs
Pestújhelyi Általános Iskola: előképző, zongora, furulya, oboa, szolfézs
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola: előképző, zongora, furulya, fagott, szolfézs
Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Iskola: előképző, zongora, furulya, klarinét, hegedű, cselló, klasszikus balett, szaxofon, szolfézs
Hartyán Iskola: előképző, zongora, hegedű, szolfézs
Kontyfa Iskola: előképző, zongora, furulya, fagott, kürt, hegedű, szolfézs
Czabán Általános Iskola: zongora

A telephelyeken tanulható tanszakokról, illetve ott tanító tanárokról itt olvashat.

A zenetanulás kezdete – Zenei Előképző

A zenetanulás megalapozásához hangszertanulás megkezdése előtt javasoljuk a zenei előképzőt, ahol a zenei képességek fejlesztése csoportos foglalkozás keretében történik. Szolfézstanáraink az általános iskola 1-2. osztályaiban szervezik ezeket a csoportokat. A gyermekek sok játék, mozgás, gyermekdal segítségével itt ismerkednek meg a zenei írás-olvasás legegyszerűbb elemeivel.

Hangszertanulás

A hangszertanulást általában 6-8 éves kor körül kezdhetik el a gyerekek. Felvételi meghallgatás keretében – melynek időpontjáról honlapunkon tájékozódhatnak – szaktanáraink segítenek a hangszerválasztásban: felmérik a jelentkezők alkatát, hallását, ritmusérzékét, az adottságok alapján javaslatot tesznek, hogy a kisgyermek milyen hangszeren bontakoztathatja ki leginkább zenei tehetségét.

Magánének tanszakra 16 éves kortól várjuk a jelentkezőket,  egyes fúvós hangszerek – pl. oboa, fagott, tanulása előtt érdemes 1-2 évet furulyázni, és egyes vonós hangszerek – pl. brácsa, nagybőgő, tanulása előtt javasolt néhány éven keresztül hegedülni, gordonkázni

Zeneiskolánkban a legtöbb hangszer kölcsönözhető, hogy az otthoni gyakorlás megoldható legyen, kivéve zongora, pianínó.

Tagozatok

A hangszeres órák egyéni oktatás keretében zajlanak, két tagozaton:

  • az ,,A” tagozaton a tanórák heti 2×30 percesek
  • illetve 2. zenei osztály után ,,B” tagozaton, magasabb óraszámban, heti 2×45 percben tanulhatnak a tehetségesebb, illetve a zenei pályára készülő növendékek.

Kötelező melléktárgyak

A hangszertanulást – az előkészítő évfolyamok után – az első négy évben heti 2×45 percben a kötelező szolfézs tárgy egészíti ki. A szolfézstanulás segíti a zenei írás-olvasási készségek, a zenei hallás és a memória fejlesztését.

Növendékeink – a négy éves szolfézs alapképzés mellett, illetve utána – többféle kötelező tárgy közül választhatnak:

  • zenetörténeti szolfézs, zenei számítógépes ismeretekkel
  • zeneelmélet („B” tagozaton, 6. évfolyam után)
  • kamaraegyüttesek, klarinét-szaxofon együttes
  • vonós- és fúvós zenekarok
  • gitárzenekar
  • kamarakórus

 

159

Klasszikus Balett tanulása

A klasszikus balett tanulása iskolánkban egy alapozó előkészítővel  – balettelőkészítő gimnasztika – indul 5-6 éves kortól kezdődően. Ez a tárgy kiegészül népi gyermekjátékok tanulásával. Ezek az előkészítő évek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy megfelelő készségek kialakuljanak a balett lépések és elemek tanulásához.
9 éves kortól már a klasszikus balett elemit tanulják növendékeink, és lehetőségük van néptáncot, történelmi társastáncot is tanulni, mint kötelezően választható melléktárgyat.
A foglakozások heti két alkalommal zajlanak 90 perces órákkal, az oktatás magas színvonalának megfelelően felszerelt balett termekben a zeneiskola Bocskai utcai központjában, és a Magyar-Kínai Két Tanítási nyelvű iskolában.

Képzőművészeti foglalkozások

Képzőművészeti tanszakainkon a gyerekek megismerkedhetnek a rajz-, festés-, mintázás alapjaival, különböző techOLYMPUS DIGITAL CAMERAnikákat, képi-kifejező eszközöket sajátíthatnak el és alkalmazhatnak az ábrázolás során.
A megismert technikák közé tartoznak pl.: különböző grafikai eljárások: vonalrajzok, tanulmányrajzok, pasztell, tusrajzok, akvarell, monitipiák, linometszet stb. Festészeti eljárások: tempera és olajfestés technikája, kevert technikák.
Mintázás/szobrászat: domborművek és körplasztikák készítése agyagból és gipszből.
A festészeti műfajokon belül a tájképfestéshez és rajzoláshoz így közvetlen élményekhez juthatunk. Óráinkon, foglalkozásainkon az elmélyült szakmai tudás megszerzése mellett fontos számunkra a jó légkör, vidámság és az egymást segítő alkotó tevékenység.
A foglakozások heti két alkalommal zajlanak 90 perces órákkal, az oktatás magas színvonalának megfelelően felszerelt szaktantermekben a zeneiskola Bocskai utcai központjában.

Művészeti oktatásunk a köznevelés része, államilag támogatott képzés térítési-illetve tandíj fizetése mellett. A térítési-és tandíjak összegéről, valamint a lehetséges kedvezményekről bővebben itt talál tájékoztatást.

Tanórán kívüli programok: Hangversenyek, táncelőadások és kiállítások

Növendékeink a kezdetektől lehetőséget kapnak nyilvánosság előtti szereplésre, alkotásaik bemutatására. legyen ez egy közös óra a növendéktársakkal, Hóvégi koncert, vagy házi tanszaki koncert a zeneiskola Kamaratermében, de akár a Hubay Hangversenyterem színpada is lehetőséget ad fellépésre mind zenét, mind táncot tanuló növendékeinknek.
Fontosnak tartjuk, hogy a mindennapi gyakorlás – amely hosszú távon a magas szintű tudás megszerzését segíti – rövid távon célt kapjon azzal, hogy a növendék megmutathassa, hol tart, mit ért el addig.
Iskolánk 80 fős Kamaraterme és 275 fős Hangversenyterme kényelmes és szép helyszínt biztosít ezekhez az alkalmakhoz. Gyakran rendezünk növendékhangversenyeket a tagiskolákban vagy más reprezentatív helyszíneken is.
A kerület kulturális rendezvényein állandó szereplők növendékeink.

Kiemelkedően tehetséges tanulóink évről-évre nyernek helyezéseket fővárosi, országos és nemzetközi versenyeken, pályázatokon. Művészeti pályára lépő növendékeinknek biztosítjuk a sikeres felvételire való felkészülést.

Vizsgák

A tanév során kétszer (félévkor és év végén) adnak számot növendékeink tudásukról, fejlődésükről, ami történhet nyilvános vizsgahangverseny keretében, vagy szűkebb körben, a tanszakon tanító tanárok előtt.
A szolfézs és zeneirodalom tárgyakból év végén nyilvános órákat szervezünk.

A Hubay Tehetségpontról itt olvashat bővebben.

Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1153 Budapest Bocskai u. 70-78.

  

hubay_zeneiskola_gps

GPS   47°33’24.1″N   19°06’55.7″E

Tel.: +36 1 271-0842

E-mail: info@hubayzeneiskola.hu

facebook.com/hubayjeno.zeneiskola

Partnereink: