A+ A-

Felvételi meghallgatás a Hubay Jenő Zeneiskolába

A felvételi meghallgatás célja a tanulók képességeinek, az alapfokú művészeti nevelési-oktatási feladatokban való részvételre való érettségnek a megismerése.

Minden művészeti ágban és minden tanszakon lehetőséget biztosítunk a tanulók számára a képességvizsgálatban való önkéntes részvételre. A képességek, ill. adott szakhoz kötött alkalmasság vizsgálata nélkül csak kivételes esetben, a gyermek, tanuló különösen fontos érdekét, fejlesztési szükségletét és lehetőségeit figyelembe véve van lehetőség felvételre.

Az iskola a művészeti nevelés-oktatásban, tehetséggondozásban való részvétel lehetőségéről Felvételi Tájékoztatót ad ki, melynek célja művészeti nevelés-oktatási kínálatunk, lehetőségeink megismertetése.

Az Felvételi Tájékoztató tartalmazza az iskolánkban tanulható tárgyakat, ismerteti a felvételi időpontjait és helyszíneket, a fizetendő térítési és tandíjak mértékét, ill. további információ kérésének, hozzáférésének lehetőségét, ill kiegészíthető az adott tanszakra, oktatási helyszínre vonatkozó sajátos tudnivalókkal

Az érdeklődők legalább 30 nappal előbb tájékozódhatnak az iskolai faliújságon, a honlapon és a közismereti iskolákban közzétett felhívások alapján a felvételi meghallgatások időpontjáról. A felvételi meghallgatásokat a munkatervben meghatározott időpontokban tartjuk, tanszak szerint.

A felvételire írásban kell jelentkezni, a „Jelentkezési Lap” kitöltésével, mely letölthető az iskola honlapjáról, vagy személyesen kérhető az iskola irodájában. A sorban állás elkerülése érdekében e-mailben van lehetőség időpont egyeztetésre is.

A felvételről, szóló határozatról a tanulót, ill. szülőjét írásban értesítjük.

Beiratkozás

Minden felvételt nyert új növendék számára a beiratkozás a tanév rendjében meghirdetett időpontban a tanév lezárása után júniusban.

 

 

Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1153 Budapest Bocskai u. 70-78.

  

hubay_zeneiskola_gps

GPS   47°33’24.1″N   19°06’55.7″E

Tel.: +36 1 271-0842

E-mail: info@hubayzeneiskola.hu

facebook.com/hubayjeno.zeneiskola

Partnereink: